ბიუჯეტის მართვა - ბიზნეს პორტალის მეშვეობით;
პროვაიდერი კომპანიების შერჩევა/მართვა;
კრებების მოწვევა/საკითხების განხილვა;

რაში გეხმარებათ სითიქომი თავმჯდომარეებს?

შესაძლებლობები რომელებიც გაგიმარტივებს შენს ახმანაგობაზე ზრუნვას და დაგეხმარება მის განვითარებაში.

თანხის შეგროვება მარტივად
თანხის შეგროვება საბარატე სისტემის მეშვეობით, კარდაკარ სიარულის ნაცვლად.
შეტყობინების დაგზავნა
შეტყობინებების დაგზავნის შესაძლებლობა სამეზობლოს ინფორმირებისათვის
პირადი ასისტენტი
პირადი ასისტანტი რომელიც დაგეხმარება ოპერაციების განხორციელებაში
ყოველთვიური სტატისტიკა
შენს ამხანაგობაში შემოსული და გახარჯული თანხების სტატისტიკა
ავტომატური გადარიცხვები
დააამატე ავტომატურ გადარიცხვებში ყოველთვიურად გადასახდელი სერვისები
სამეზობლოს მართვა
დავალიანების მქონე მეზობლების მართვა და თანხის აგროვების გამარტივება

თავჯდომარების ბიზნე პორტალის შესაძლებლობები

ამხანაგობა

შენი კორპუსის ყოველთვიური სტატისტიკა

ამხანაგობის ბალანსი
ხარჯების სტატისტიკა
აქტიური და არაქტიური მეზობლები
გადარიცხვა

მართე თანხები მარტივად

გადარიცხე სერვის პროვაიდერებთან
შექმენი ავტომატური გადარიცხვები
თვალი ადევნე შენს გადარიცხვებს
ტრანზაქციები და მაცხოვრებლები

შემოსული თანხები და ტრანზაქციები

მაცხოვრებლებიდან შემოსული თანხები
გადარიცხული თანხები
შეძენილი სერვისები

ბიზნეს პორტალი უფასოა

ბიზნეს პორტალის დახმარებით თქვენ გაიმარტივეთ ამგანაგობის მართვის პროცესს
1500+ თავმჯდომარე უკვე იყენებს ჩვენს ბიზნეს პორტალს
Bookin
სტანდარტი

უფასო

შენი ამხანაგობის სამართავად

ყოველთვიური სტატისტიკა
აქტიური და არაქტიური მეზობლები
პირადი ასისტენტი
ავტომატური გადარიცხვები
წერისლების დაგზავნის შესაძლებლობა

თავმჯდომარეები ჩვენ შესახებ

სითიქომის დახმარებით თქვენ გაიმარტივებთ თანხის შეგროვებისა და ამხანაგობის მარტის პროცესს